Diller

DOKTORA YETERLİK SINAVI

DUYURU

Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Rabar Mohammed HUSSEIN' in Doktora Yeterlik Sınavı 16.11.2018 günü saat 10:00' da Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.

Türkçe