Diller

Fakülte Görev Tanımı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Görev Tanımı

Görev Tanımları

 

Dekan                                       Prof. Dr. Metin ÇALTA

Dekan Yardımcıları                      Prof. Dr. Özden Barım ÖZ

                                               Dr. Öğr. Üy. M. Nuri ÇAKMAK

Fakülte   Sekreteri                   Ahmet KÜRKLÜ

Fakülte  Kurulu    

Prof. Dr. Dursun ŞEN

 

Prof. Dr. Metin ÇALTA

Prof. Dr. Nuri BAŞUSTA

Prof. Dr. Kenan KÖPRÜCÜ

Doç. Dr. Mücahit EROĞLU

Doç. Dr. Gülüzar KELEŞTEMUR

Dr. Öğr. Üy. M. Nuri ÇAKMAK

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Dursun ŞEN

Prof. Dr. Erdal DUMAN

Prof. Dr. Metin ÇALTA

Prof. Dr. Nuri BAŞUSTA

Doç. Dr. Ayşe GÜREL

Prof. Dr. Asiye BAŞUSTA

Dr. Öğr. Üy. M. Nuri ÇAKMAK 

 

Fakülte Disiplin Kurulu    

Prof. Dr. Erdal DUMAN

Prof. Dr. Metin ÇALTA

Prof. Dr. Nuri BAŞUSTA

Prof. Dr. Kenan KÖPRÜCÜ

Prof. Dr. Sibel KÖPRÜCÜ

Dr. Öğr. Üy. M. Nuri ÇAKMAK

 

 

Su Ür. Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı 

    Prof. Dr. Erdal DUMAN

Su Ür. Yetiştiriciliği Bölüm Başkanı

    Prof. Dr. Kenan KÖPRÜCÜ

Su Ür. Temel Bilimler Bölüm Başkanı                       

   Prof. Dr. Dursun ŞEN

Balıkçılık Teknolojisi Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Gülüzar KELEŞTEMUR

Komisyonlar

İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Metin ÇALTA (Bşk.)

Prof. Dr. Nuri BAŞUSTA (Üye)

Prof. Dr. Sibel KÖPRÜCÜ (Üye)

ERASMUS Komisyonu/Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Özgür CANPOLAT (Fak. Sorm.)                

Doç. Dr. Ayşe GÜREL İNANLI (Avl. İşl.Böl. Sorm.)

Prof. Dr. Serap SALER (Temel Bil.Böl.Sorm.)

Satınalma Komisyonu

 Prof. Dr. Naim SAĞLAM (Başkan)

 Ahmet KÜRKLÜ (Üye)

 Mustafa KAVAK (Üye)

 

 

 

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Metin ÇALTA

Prof. Dr. Nuri BAŞUSTA

Prof. Dr. Sibel KÖPRÜCÜ

Prof. Dr. Özden Barım ÖZ

Doç. Dr. Ayşe GÜREL İNANLI

Farabi Koordinatörlüğü

 Prof. Dr. Özgür CANPOLAT

 

Burs Komisyonu

Prof. Dr. Metin ÇALTA

Prof. Dr. Serap SALER

Doç. Dr. Ayşe GÜREL İNANLI

Fiyat Tespit Komisyonu

Prof. Dr. Naim SAĞLAM (Başkan)

Ahmet KÜRKLÜ (Üye)

Mustafa KAVAK (Üye)

 

 

 

Öğrenci Danışmanları               1.Snf.- Prof. Dr. Enis YONAR

                                                2.Snf.- Doç. Dr. Ayşe GÜREL İNANLI

                                                3.Snf.- Prof. Dr. Özgür CANPOLAT

                                                4.Snf.- Dr. Öğr. Üy. Muhsine DUMAN 

Yazı İşleri Birimi                            Nuran ERGÜR

Personel Birimi                             Akın GEYİK

Muhasebe Birimi                          Yusuf ÇETİN

Satınalma                                      Mustafa KAVAK

Öğrenci İşleri Birimi                     Mehmet VAROL

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi           Zülfü YILDIRIM

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Sekreteri                                       Nail YAMAN

Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölüm Sekreteri                                  Firdevs ALTAY

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Sekreteri          Erkan KİNTER    

       

 

Türkçe