Diller

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

 

GENEL BİLGİ

Fakültemiz, 1982 yılında Su Ürünleri Yüksek Okulu olarak kurulmuş, 1992 yılında 3837 sayılı kanun ile Su Ürünleri Fakültesine dönüşmüştür. Bünyesinde 33 adet akademik personel barındırmaktadır. Fakültemizdeki öğrenci sayısı 232’ dir. Fakültemizde tüm bölümler için Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur. Fakültemizde modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Fakültemiz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

MİSYON

Ülkemiz su ürünleri potansiyelinden ekonomik bir şekilde yaralanmak, su ürünleri sektörünü bilimsel alana taşımak, bu potansiyeli değerlendirmek üzere uzman elemanlar yetiştirmek için gerekli altyapıyı hazırlamak, bu konuda verilen eğitimi ulusal ve uluslar arası boyutlara taşımak, üretilen bilgi ve deneyimin su ürünleri sektörüne aktarılmasını sağlamak temel misyonumuzdır. Bu amaçla;

  1. Lisans ve lisansüstü düzeylerde modern bilgilerle donatılmış, çağdaş ve evrensel yenilikleri takip edebilen, ülke kalkınmasına katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmek.
  2. Gelişmiş ülkelerdeki su ürünleriyle ilgili yöntemleri ülkemiz şartlarına uygulamak,
  3. Su ürünleri sektörüne uygulanabilir nitelikte bilgi üretebilmek,

VİZYON

Su ürünleri sektörünün sorunlarına çözüm getirecek araştırmaları yapmak ve yayınlamak, su ürünleri alanında ulusal ve uluslar arası  ölçekte; bilimde, öğretimde ve su ürünleri ekonomisinde önemli yeri olan danışmanlık hizmetleri, araştırma ve yayınlarıyla geleceğin şekillenmesinde rol alan lider bir fakülte olmaktır.

Türkçe