Diller

Ders Listesi

 

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

SAM 501

Yüksek Lisans Semineri

- - -

6

SAM 502

Doktora Semineri

- - -

6

SAM 503

Balık Avcılığının Tarihi

2 0 2

3

SAM 504

Kıyı Balıkçılığı

2 0 2

3

SAM 505

Açık Deniz Balıkçılığı

2 0 2

3

SAM 506

İçsular Balıkçılığı

2 0 2

3

SAM 507

Bölgesel Avcılık Teknikleri

2 0 2

3

SAM 509

Ağ Yapımı ve Şekillendirme Tekniği

2 4 3

6

SAM 510

Avcılık Tekniği I

2 4 3

6

SAM 511

Avcılık Tekniği II

2 4 3

6

SAM 512

Balık Avcılığı Ekonomisi

2 0 2

3

SAM 513

Endüstriyel Avcılık Tekniği I

2 0 2

3

SAM 514

Endüstriyel Avcılık Tekniği II

2 0 2

3

SAM 515

Dünya Balıkçılığı

2 0 2

3

SAM 517

Balık Stoklarının Tahmin Metotları

2 0 2

3

SAM 518

İçsularda Avcılık Düzenlemeleri ile İlgili Uygulamalar

2 0 2

3

SAM 519

Sürükleme Aletleri

2 0 2

3

SAM 520

Çevirme Aletleri

2 0 2

3

SAM 521

Sade ve Dolanan Ağlar

2 0 2

3

SAM 522

Ağlarda Kullanılan Sentetik Materyaller

2 0 2

3

SAM 525

Balık Etinin Kimyasal Yapısı ve Beslenmedeki Önemi

2 0 2

3

SAM 526

Laboratuar Tekniği

1 3 2

3

SAM 527

Su Ürünlerinde Kalite Kontrolü ve Değerlendirme

2 0 2

3

SAM 528

Konserve Balık Teknolojisi

2 0 2

3

SAM 529

Konserve Balıkların Muayene Metotları

1 2 2

3

SAM 530

Su Ürünlerinin Dumanlanması

1 2 2

3

SAM 531

Su Ürünlerinin Dondurulması ve Muhafaza Yöntemleri

2 2 3

6

SAM 532

Midye, İstakoz ve Karides İşleme Teknolojisi

2 0 2

3

SAM 533

Tuzlanmış ve Kurutulmuş Balık Teknolojisi

2 0 2

3

SAM 534

Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Mikrobiyoloji

2 2 3

6

SAM 535

Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde HACCP Uygulamaları

2 2 3

6

SAM 536

Su Ürünleri İşleme Teknolojisinde Gıda Katkı Maddeleri

2 0 2

3

SAM 537

Su Ürünlerinde Duyusal Analiz Yöntemleri

2 0 2

3

SAM 538

Su Ürünlerinde Paketleme Yöntemleri

2 0 2

3

SAM 539

Su Ürünlerinde Hazır Yemek Teknolojisi

2 2 3

6

SAM 540

Su Ürünleri İşleme Alet ve Ekipmanları

2 2 3

6

SAM 599

Yüksek Lisans Tezi

- - -

24

SAM 600

Doktora Tezi

- - -

24

SAM 601

Uzmanlık Alanı Dersi

6 0 0

6

___________________________________________________________________________________

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

STM 501

Yüksek Lisans Semineri

- - -

6

STM 502

Doktora Semineri

- - -

6

STM 503

Zoobentoz

2 2 3

6

STM 504

Türkiye Deniz Balıklarının Zoocoğrafyası

3 0 3

6

STM 505

Balık Ekolojisi

2 0 2

3

STM 506

Balık Sistematiğinde Özel Konular

2 2 3

6

STM 509

Su Kurbağaları

2 0 2

3

STM 510

Su Memelileri

2 0 2

3

STM 511

Akuatik Mikrobiyoloji

2 2 3

6

STM 512

Tatlısu Fitoplankton Ekolojisi

2 2 3

6

STM 513

Tatlısu Zooplankton Ekolojisi

2 2 3

6

STM 514

Potamoloji

2 0 2

3

STM 515

Limnolojide Seçme Konular

2 0 2

3

STM 516

Sularda Kirlenme ve Biyolojik Önemi

3 0 3

6

STM 517

Doğal Sularda Sorun Çıkaran Algler ve Kontrolü

2 0 2

3

STM 518

Fikolojik Metotlar

2 2 3

6

STM 519

Özel Alg Kültür Metotları

2 2 3

6

STM 520

Fikoloji

3 2 4

 8

STM 521

Su Kirliliği ve Algler

2 0 2

3

STM 522

Profundal Bentoz

2 0 2

3

STM 523

Akuatik Ekoloji

2 0 2

3

STM 524

Su Bitkilerinde Seçme Konular

2 2 3

6

STM 525

Su Kalitesinin Biyolojik Verime Etkileri

2 2 3

6

STM 526

Akuatik Besin Zinciri ve Biyomas Ölçüm Metotları

2 2 3

6

STM 527

Fitobentoz ve Göl Verimi

2 2 3

6

STM 528

Akuatik Organizmaların Ekonomik Önemi

2 0 2

3

STM 529

Oseanolojide Seçme Konular

2 0 2

3

STM 530

Deniz Mikroorganizmaları

3 0 3

6

STM 531

Deniz Fitoplankton Ekolojisi

2 2 3

6

STM 532

Deniz Zooplankton Ekolojisi

2 2 3

6

STM 533

Balık Ekofizyolojisi

2 2 3

6

STM 534

Sulardaki Toksik Maddeler ve Su Canlılarına Etkileri

2 2 3

6

STM 535

Balıklarda Endokrin Sistemi

2 2 3

6

STM 536

Türkiye Tatlısu Balıklarının Zoocoğrafyası

3 0 3

6

STM 537

Balık Davranışları Bilimi

2 0 2

3

STM 538

Göl Yönetimi

2 0 2

3

STM 539

Ötrofikasyon

2 0 2

3

STM 540

Alglerin Tür Teşhisinde Kullanılan Özellikler

2 2 3

6

STM 542

Ekonomik Balık Türlerinin Biyolojileri

2 0 2

3

STM 543

Tarım, Endüstri ve Algler

2 0 2

3

STM 544

Sularda Zooplankton Biyomas Ölçüm Metotları

2 0 2

3

STM 545

Akvaryum Bitkileri Yetiştiriciliği

2 2 3

6

STM 546

Toprak Balık Havuzlarındaki Bitkiler ve Kontrolü

2 2 3

6

STM 547

Zooplankton İnceleme Metotları

2 2 3

6

STM 548

Zooplankton Kültür Metotları

2 2 3

6

STM 549

Balık Hematolojisi

2 2 3

6

STM 550

Epipelajik Bölge Balıkları

2 0 2

3

STM 551

Denizlerde ve İçsularda Toksin Üreten Algler

2 0 2

3

STM 552

Kıyısal Ekosistem

2 0 2

3

STM 553

Lagün Yönetimi

2 0 2

3

STM 554

Türkiye Denizleri Kıkırdaklı Balıkları

2 0 2

3

STM 555

Tatlısu Bentik Alg Ekolojisi

2 2 3

6

STM 556

Lesepsiyen Göçmen Türler

2 0 2

3

STM 557

Akuatik Çalışmalarda Kullanılan Başlıca Toksisite Testleri

2 2 3

6

STM 558

Sistematik Zoolojinin Prensipleri

2 2 3

6

STM 559

İleri Su Omurgasızları Zoolojisi

2 2 3

6

STM 560

Zooplankton Teşhis ve Tanı Yöntemleri

2 2 3

6

STM 561

Balıklarda Üreme Biyolojisi

3 0 3

6

STM 562

Balıklarda Yaş Tayini Yöntemleri

2 2 3

6

STM 563

Sularda Ağır Metal Kirliliği ve Su Canlıları Üzerindeki Etkileri

2 2 3

6

STM 564

Algal Teknoloji

2 2 3

6

STM 599

Yüksek Lisans Tezi

- - -

24

STM 600

Doktora Tezi

- - -

24

STM 601

Uzmanlık Alanı Dersi

6 0 0

6

 

_________________________________________________________________________________

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

SYM 501

Yüksek Lisans Semineri

---

6

SYM 502

Doktora Semineri

---

6

SYM 503

Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği

2 0 2

3

SYM 504

Yem Hayvanları Üretimi

2 2 3

6

SYM 506

Yem Çeşitleri ve Hazırlanması

2 2 3

6

SYM 507

Balıklarda Beslenme Fizyolojisi

2 0 2

3

SYM 508

Balıklarda Protozon Enfeksiyonları

2 2 3

6

SYM 509

Balıklarda Helmint İnvazyonları

2 2 3

6

SYM 510

Viral Balık Hastalıkları

2 2 3

6

SYM 511

Bakteriyel Balık Hastalıkları

2 2 3

6

SYM 512

İleri Su Ürünleri Mikrobiyolojisi

1 2 2

3

SYM 513

Balık İmmunolojisi

2 2 3

6

SYM 514

Balıklarda Beslenme Hastalıkları

2 0 2

3

SYM 515

Akvaryum Balıklarında Hastalıklar

2 2 3

6

SYM 516

Özel Balık Patolojisi

2 2 3

6

SYM 517

Su Omurgasızları Hastalıkları

2 0 2

3

SYM 518

Balıklarda Krustaselerden İleri Gelen Hastalıklar

2 0 2

3

SYM 519

Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikaları                             

2 0 2

3

SYM 520

Sudak Balığı Yetiştiriciliği

2 0 2

3

SYM 521

Mersin Balığı ve Yetiştiriciliği

2 0 2

3

SYM 522

Yayın Balığı ve Yetiştiriciliği

2 0 2

3

SYM 523

Yılan Balığı ve Yetiştiriciliği

2 0 2

3

SYM 524

Turna Balığı ve Yetiştiriciliği

2 0 2

3

SYM 525

Tilapia Balıkları ve Yetiştiriciliği

2 0 2

3

SYM 526

Midye ve Yetiştiriciliği

2 0 2

3

SYM 527

Balık Yetiştiriciliğinin Temel Prensipleri

2 0 2

3

SYM 528

Proje Hazırlama Tekniği

2 0 2

3

SYM 529

Çipura Balığı ve Yetiştiriciliği

2 0 2

3

SYM 530

İstatistik Yöntemleri

2 2 3

6

SYM 531

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Veri Top.ve Değerlendirme Yön.

2 2 3

6

SYM 532

Kerevit ve Yetiştiriciliği

2 2 3

6

SYM 533

Balık Parazitolojisi

2 2 3

6

SYM 534

Balık Parazitlerinin Toplanma, Muhafaza ve İn Vitro Kültürü

2 2 3

6

SYM 535

Balıkların Mikroskobik Anatomisi

2 2 3

6

SYM 536

Kabuklularda (Crustacea) Feromonlar

2 2 3

6

SYM 537

Kabukluların (Crustacea) Su Ürünlerindeki Önemi

2 0 2

3

SYM 538

Kerevit Ekolojisi

2 0 2

3

SYM 539

Sülük Yetiştiriciliği

2 2 3

6

SYM 540

Sülüklerin (Hrudinea) Balıklarda Oluşturduğu Hastalıklar

2 2 3

6

SYM 541

Kurbağa Yetiştiriciliği

2 2 3

6

SYM 542

Salyangoz Yetiştiriciliği

2 2 3

6

SYM 543

Balık Besleme Araştırma Yöntemleri

2 2 3

6

SYM 544

Balık Yemi Analiz Teknikleri

2 2 3

6

SYM 545

Balıklarda Enerji Metabolizması

3 0 3

6

SYM 546

Beta Balığı Yetiştiriciliği

2 2 3

6

SYM 547

Yem Hammaddeleri ve İşleme Teknikleri

3 0 3

6

SYM 548

Balıklarda İmmunohistokimya Tekniği

2 2 3

6

SYM 549

Balık Yemlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri

2 0 2

3

SYM 550

Anestetikler ve Balık Anesteziyolojisi

1 2 2

3

SYM 551

Balıklarda Elektron Mikroskop Tekniği

2 2 3

6

SYM 552

Kerevit Populasyonlarının İzlenmesi ve Verimlerinin Artırılması

2 2 3

6

SYM 553

Yengeç Yetiştiriciliği

2 2 3

6

SYM 554

Balık Yemlerinde Karbonhidrat Kullanımı

2 0 2

3

SYM 555

Balık Beslenmesinde Yağ ve Yağ Asitlerinin Kullanımı

2 0 2

3

SYM 556

Balık Beslenmesinde Protein ve Amino Asitler

2 0 2

3

SYM 557

Balık Tümörleri

2 0 2

3

SYM 558

Su Ürünlerinde Klinik Farmakoloji

2 0 2

3

SYM 559

Balıklarda Aşı ve Aşılama Teknikleri

2 0 2

3

SYM 560

Balıklarda Stres

2 0 2

3

SYM 561

Balık Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkileri

3 0 3

6

SYM 562

Balık Beslemede Vitaminler ve İz Elementler

2 0 2

3

SYM 563

Balık Parazitolojisinde Moleküler Yöntemler

2 2 3

6

SYM 564

Balık Parazitolojisinde Laboratuvar Teknikleri

2 2 3

6

SYM 565

Balıklarda Enzimler

2 0 2

3

SYM 566

Balıklarda Serbest Radikaller ve Antioksidanlar

2 2 3

6

SYM 567

Balık Larva Yetiştiriciliğinde Kapalı Devre Sistemleri

2 0 2

3

SYM 568

Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği

2 0 2

3

SYM 599

Yüksek Lisans Tezi

---

24

SYM 600

Doktora Tezi

---

24

SYM 601

Uzmanlık Alanı Dersi

6 0 0

6

 

Türkçe